Retshjælpen i tal

 

Nedenfor kan du se en række nøgletal om Københavns Retshjælp, samt et eksempel på, hvordan en gennemsnitlig aften i Retshjælpen ser ud.

En gennesnitlig aften i Københavns Retshjælp

På en gennemsnitlig aften i Retshjælpen ekspederes 41 personligt fremmødte klienter, 17 telefoniske henvendelser og 47 modtagne breve, dvs. i alt 105 henvendelser. Der udformes og afsendes, anslået, 50 breve og mails. 36 jurister og jurastuderende yder mere end 110 timers juridisk arbejde uden vederlag pr. aften.

I løbet af 2018 var der 243 åbningsdage, hvor der i Retshjælpen mødte i alt 10.694 rådssøgende, nogenlunde ligeligt fordelt mellem verserende sager og møde i anledning af en ny sag. 4161 henvendte sig telefonisk i åbningstiden for at få juridisk rådgivning. Retshjælpen har siden 2016 i udstrakt grad anvendt af emails i såvel ud- som indgående korrespondance, hvilket har medført en betydelig stigning i omfanget af især den korrespondance, der modtages af Retshjælpen.

 

Gennem året har der til Retshjælpen konstant været tilknyttet ca. 180 jurister og jurastuderende som rådgivere.

Der er i alt åbnet 5623 sager i 2018, hvilket er ca. 25 % mere end foregående år. Sammenligning af antallet af nye rådssøgende med antallet af åbnede sager viser stadig, at ikke alle fremmøder resulterer i åbning af en sag. 

Retshjælpens økonomiske nøgletal

Københavns Retshjælps rådgivere er ulønnede. Derfor er Retshjælpens væsentligste udgifter, løn til Retshjælpens ledende medarbejdere, IT, faglitteratur og elektroniske opslagsværker, kurser, telefon, porto, forsikringer, kontorudgifter og lignende.

 

Omkostningerne til driften af Retshjælpen beløber sig årligt til omkring 3,5 millioner kroner. Den største del af disse udgifter dækkes ved driftstilskud fra Civilstyrelsen, der forvalter den såkaldte retshjælpspulje under Finansloven.

 

Herudover støttes Retshjælpens arbejde af Varelotteriet og Landsbrugslotteriet for en væsentlig del, mens Københavns Kommune venligt stiller Retshjælpens lokaler i Stormgade til råddighed uden huslejebetaling, alene mod et mindre bidrag fra Retshjælpen til dækning af ejendommens udgifter. Såvel de to lotterier som kommunen har støttet Retshjælpens igennem en meget lang årrække i Retshjælpens over 120-årige historie.

 

Donationer til Retshjælpen

Retshjælpen modtager fra tid til anden uopfordret - eller efter ansøgning - yderligere støtte til konkrete anskaffelser, som er nødvendige for at vedligeholde Retshjælpen, vores lokaler, IT og andre systemer, samt til kursusafholdelse til uddannelse af Retshjælpens medarbejdere. I de har endvidere i de seneste år modtaget støtte fra bl.a.:

 

  • Venzo A/S stiller IT specialister til rådighed på ad-hoc basis i forbindelse med driften af Retshjælpens IT systemer,

  • Microsoft Danmark i form af software og vejledning,

  • ISS World Services A/S i form af økonomiske tilskud, møbler og IT hardware,

  • En række af større advokatfirmaer, herunder Gorrissen & Federspiel, Bruun & Hjejle, Bech-Bruun, Horten og Plesner mfl., i form af lokaler og forplejning til afholdelse af kurser, samt advokatfirmaet Poul Schmith, der tillige donerer aktuel juridisk litteratur.

  • Accura Advokatpartnerselskab, Gorrissen Federspiel og Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond i form af tilskud til afholdelse af studietur til Club La Santa, Lanzarote i 2018 for en stor gruppe af Retshjælpens medarbejdere.

  • En række advokater og andre juridiske kapaciteter, som venligt stiller deres ekspertise til rådighed i form af foredrag.

 

Københavns Retshjælp værdsætter al den støtte vi modtager og lægger vægt på at bruge støtten fornuftigt og med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for rådgivningen af vores klienter og for vores medarbejderes frivillige arbejde.

 

© 2015 Københavns Retshjælp

Follow us:

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon